Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002882
Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Hláskoslovie zemplínskych nárečí : rigorózna práca
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1975
Ohlas:[4] 1998. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia. Osobitosti východnej slovenčiny nezápadoslovanského pôvodu. In XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 1998, s. 183-197. ISBN 80-967722-1-X.