Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002877
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Používanie vokalizovaných predložiek vo a ku v spisovnej slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 31, č. 5 (1966), s. 270-277
Ohlas:[4] 1998. NILSSON, M. Podmienky vokalizácie predložiek v češtine a slovenčine. In Varia. 1998, roč. 7, č. [7], s. 212.