Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002872
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Combinations of Two Non-Sonorous Consonants in Literary Slovak
Ohlas:[4] 1998. PILECKY, M. Poznámky o nacvičovaní slovenskej spisovnej výslovnosti z interlingválneho hľadiska. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998, roč. 45, č. 1-2, s. 19.