Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002870
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Kombinácie šumovej a sonórnej spoluhlásky v slovenčine
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 21, č. 2 (1970), s. 139-153
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] 1999. PILECKY, M. Poznámky o nacvičovaní slovenskej spisovnej výslovnosti z interlingválneho hľadiska. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1999, roč. 45, č. 1-2, s. 19.
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 71.