Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002869
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Kombinácie dvoch sonór v slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 34, č. 6 (1969), s. 326-331
Ohlas:[4] 1999. PILECKY, M. Poznámky o nacvičovaní slovenskej spisovnej výslovnosti z interlingválneho hľadiska. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1999, roč. 45, č. 1-2, s. 19.
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 51, 71.