Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002649
Kategória:AED
Autor:Zubal Pavol (100%)
Názov:Das interkulturelle Gespräch
Zdroj:Teacher training curriculum innovation
Vydavateľské údaje:Prešov : Impreso, 1998
Lokácia:S. 110-113
ISBN:80-968107-9-0
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka 2006. Akých učiteľov by chceli žiaci?. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2006, roč. 54, č. 1, s. 17.