Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002529
Kategória:AAB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Dejiny literatúry a literárne vzdelanie
Vydavateľské údaje:Prešov : Slovacontakt, 1998
Rozsah:115 s.
ISBN:80-88876-02-8
Ohlas:[5] M., C. 1998. Dejiny literatúry a literárne vzdelanie. In Nový domov=The New Homeland. 1998, vol. 49, no. 10, s. 8.
Ohlas:[6] JENČÍKOVÁ, E. 1998. Euroreport. 1998, č. 5, s. 14.
Ohlas:[6] FORDINÁLOVÁ, E. 1997/98. Precítenie literatúry v celosti. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1997/98, roč. 44, č. 9-10, s. 312-313.
Ohlas:[6] GBÚR, Ján 1998. Literatúra v rokoch 1918-1945. In Rukoväť literatúry. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998, s. 66-80. ISBN 80-08-01671-X.
Ohlas:[6] DŽOHANYK, Jaroslav 1999. Krytyčni realizaciji prozy. In Dukľa. 1999, roč. 47, č. 2, s. 77-79.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta 2009. Východiská k problematike historicizmu v literárnovednom a lingvistickom výskume. In Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2009, s. 188. ISBN 978-80-969992-8-6.
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela 2010. O historickej próze (čas ako žánrovotvorná kategória). In Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 34. ISBN 978-80-555-0187-1.
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav 2010. Současná slovenská literatura pro děti a mládež z pohledu české badatelské reflexe. In Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 119. ISBN 978-80-555-0187-1.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta 2011. Fenomén historizmu v myslení o literatúre. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 147. ISBN 978-80-8094-871-9.