Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literárna výchova ako komplexný celok
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 44, č. 5-6 (1998), s. 180-181
ISSN:1335-2040