Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.001750
Kategória:N/A
Autor:Valšik J. A. (33%)
Autor:Šrukovský R. (33%)
Autor:Pavúk Andrej (33%)
Názov:Die Geschlechtsreife der Madchen von Kaschau
Ohlas:[4] 1998. BERNASOVSKÝ, Ivan et al. Pubertal development gonadotropic hormone levels in serum of Romany (Gypsy) girls in Slovakia. In Journal of Human Ecology, ISSN 0970-9272. 1998, roč. 9, č. 2, s. 123-129.