Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.001609
Kategória:N/A
Autor:Jacko Jozef (100%)
Názov:Slovenská morfológia v škole
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974
Rozsah:235 s.
Ohlas:[4] 1998. HORECKÝ, J. Konkurencia predložiek v a na. In Kultúra slova. 1998, roč. 32, č. 4, s. 197.