Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000766
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Teória informácie a estetický komunikát
Rozsah:1, č. 3 (1969), s. 40-44
Edícia:Realita
Ohlas:[4] 1997. FABIAN, A. Hodnota vzťahov. In Verbum. 1997, roč. 8, č. 4, s. 174.