Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000746
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Spisovná výslovnosť a jazyková kultúra
Ohlas:[4] 1997. MISTRÍK, J. Štylistika. Bratislava : SPN, 1997, s. 578.