Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000634
Kategória:N/A
Autor:Valcerová Anna (100%)
Názov:Priestor v poézii M. Válka
Zdroj:Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Lokácia:Roč. 20, č. 1 (1973), s. 66-73
Ohlas:[4] 1997. ČINČUROVÁ, X. Priestor v epike. In Slovenská literatúra. 1997, roč. 44, č. 5, s. 322.
Ohlas:[4] 2004. ČINČUROVÁ, Xénia. Epické podoby priestoru. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 124.