Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Gal Drzewiecka Iveta (60%)
Autor:Lešková Danka (40%)
Názov:K problematike textovo-obrazovej metafory v obrazovej knihe [print]
Zdroj:World Literature Studies [print]
Lokácia:Roč. 10, č. 3. - Bratislava, (2018), s. 142-155
ISSN:1337-9690. - ISSN 1337-9275