Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Lačný Martin (70%)
Autor:Lukáčová Jana (20%)
Autor:Kovalčíková Iveta (10%)
Názov:Specifics of introducing a code of ethics into the academic environment [print]
Zdroj:Ethics & Bioethics [print] : (in Central Europe)
Lokácia:Roč. 8, č. 1-2. - Varšava, (2018), s. 91-108
ISSN:1338-5615. - ISSN 2453-7829