Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Skyba Michaela (100%)
Názov:Aktuálne výzvy pre teóriu a prax školskej sociálnej práce [print]
Zdroj:Prosopon [print] : Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne : European Journal of Social and Humanities Studies
Lokácia:Roč. 24, č. 3 (2018), s. 117-124
ISSN:1730-0266. - ISSN 2450-0321. - ISSN 2450-033X