Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kopčáková Slávka (100%)
Názov:Miesto mravnej výchovy v diele Tobiasa Gottfrieda Schröera [print]
Zdroj:Studia Historica Nitriensia [electronic]
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Nitra, (2018), s. 174-193
ISSN:1338-7219. - ISSN 2585-8661