Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Marchevský Ondrej (100%)
Názov:Osoba, človek a (ako) indivíduum vo filozofickom učení P.L. Lavrova (Kritické poznámky k byzantskej a slovanskej duchovnosti [print]
Zdroj:Konštantínove listy [electronic]
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Nitra, (2018), s. 138-146
ISSN:1337-8740. - ISSN 2453-7675