Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Babinčák Peter (50%)
Autor:Kačmárová Monika (50%)
Názov:Medzinárodná vedecká konferencia Kvalita života 2017 [print]
Zdroj:Československá psychologie [print, elektronický dokument] : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 62, č. 2. - Praha, (2018), s. 190-190
ISSN:0009-062X. - ISSN 1804-6436