Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Kontúry ontogenézy osvojovania si foneticko-fonologického systému slovenského jazyka [print]
Zdroj:O dieťati, jazyku, literatúre [print] : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Lokácia:Roč. 6, č. 1. - Prešov, (2018), s. 29-43
ISSN:1339-3200