Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Forgáč Marcel (100%)
Názov:Textotvorné stratégie Blanchotovho récitu "Temný Tomáš" [print]
Zdroj:World Literature Studies [print]
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Bratislava, (2018), s. 51-68
ISSN:1337-9690. - ISSN 1337-9275