Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Uherová Zdenka (80%)
Autor:Horňáková Anna (20%)
Názov:Konštruktivizmus a jeho uplatnenie vo vyučovaní [electronic]
Zdroj:GRANT journal [electronic] : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed Scientific Journal
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Hradec Králové, (2018), s. 94-98
ISSN:1805-0638. - ISSN 1805-062X