Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Pirohová Ivana (34%)
Autor:Lukáč Marek (33%)
Autor:Lukáčová Silvia (33%)
Názov:Initiate education in context of multicultural approach towards education of adult Roma from marginalized communities [print]
Zdroj:AD ALTA [electronic] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Hradec Králové, (2018), s. 196-201
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733