Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bodnárová Martina (100%)
Názov:Deiktické aspekty vo svedectvách Petra Liptáka [print]
Zdroj:Theologos [electronic] : teologická revue : Theological Revue : the Journal of University of Presov, Greek Catholic Theological Faculty
Lokácia:Roč. 20, č. 1. - Prešov, (2018), s. 243-258
ISSN:1335-5570. - ISSN 1338-1350