Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:317861
Kategória:ADC
Autor:Uher Ivan (58%)
Autor:Buková Alena (15%)
Autor:Švedová Milena (10%)
Autor:Kimáková Tatiana (10%)
Autor:Jusková Mária (5%)
Autor:Küchelová Zuzana (1%)
Autor:Cholewa Jaroslaw (1%)
Názov:Physical Activity, Natural Environment, Present Moment Awareness and Its Consideration: A Qualitative Review [print, elektronický dokument]
Zdroj:Sustainability [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 15. - Bazilej, (2021), s. 1-8
ISSN:2071-1050
Oblasť výskumu:180