Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Michaeli Eva (20%)
Autor:Solár Vladimír (20%)
Autor:Maxin Matúš (20%)
Autor:Vilček Jozef (20%)
Autor:Boltižiar Martin (20%)
Názov:The Nature of the Technosols on the Waste from Nickel Production [elektronický dokument]
Zdroj:Sustainability [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 1. - Bazilej, (2021), s. 1-13
ISSN:2071-1050