Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Germušková Marta (100%)
Názov:Interpretačné čítanie a tvorba interpretačných poznámok ako východisko školského literárneho dialógu [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk - literatura - komunikace [elektronický dokument] : recenzovaný časopis KČJL UP Olomouc
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Olomouc, (2019), s. 7-24
ISSN:1805-689X
URL:http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2019