Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Balogová Beáta (34%)
Autor:Jašková Anna (33%)
Autor:Sabolová Fabianová Antónia (33%)
Názov:Analýza životného príbehu človeka bez domova ako klienta sociálnej práce [elektronický dokument]
Zdroj:Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce [elektronický dokument] : 8. ročník Košických dní sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 47-51
ISBN:978-80-8152-847-7
URL:https://unibook.upjs.sk/sk/socialna-praca/1316-co-prinieslo-socialnej-praci-100-rokov-minule-a-sucasne-podoby-socialnej-prace?search_query=co+prinieslo&results=2