Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Konečná Mária (30%)
Autor:Gogaľová Zuzana (10%)
Autor:Poráčová Janka (10%)
Autor:Babejová Andrea (10%)
Autor:Sedlák Vincent (10%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (10%)
Autor:Avuková Andrea (10%)
Autor:Vašková Hedviga (10%)
Názov:Ukazovatele životného štýlu u adolescentov [elektronický dokument]
Zdroj:Sociálne, zdravotné a enviromentálne aspekty súčasného života [elektronický dokument] : Zborník abstraktov z vedeckého woskshopu
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 12-12
ISBN:978-80-553-3502-5