Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Daňová Monika (100%)
Názov:Regionálne disparity v citlivosti trhu práce na hospodársky rast [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 101-109
ISSN:1339-0260