Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Kónyová Annamária (100%)
Názov:Reformované školstvo na území horného Uhorska na príklade vybraných škôl [print]
Zdroj:Život na periférii. Východné Slovensko v prúdení času [print] : venované doc. PhDr. Libuši Frankovej, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Lokácia:s. 31-44
ISBN:978-80-555-2427-6