Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Bodnárová Miloslava (100%)
Názov:Hygiena a zdravotníctvo vo východoslovenských kráľovských mestách na prahu novoveku [print]
Zdroj:Život na periférii. Východné Slovensko v prúdení času [print] : venované doc. PhDr. Libuši Frankovej, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Lokácia:s. 21-30
ISBN:978-80-555-2427-6