Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Fedorko Igor (50%)
Autor:Gburová Jaroslava (50%)
Názov:Prehľad aktuálneho stavu poznania k problematike užívateľskej skúsenosti v oblasti e-commerce [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 5, č. 1. - Prešov, (2020), s. 1-5
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2020/1/prehlad.pdf