Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Novotný Roman (50%)
Autor:Fazekašová Danica (50%)
Názov:Monitoring životného prostredia pomocou indikátora ekologickej stopy v medzinárodnom kontexte [print, elektronický dokument]
Zdroj:Životné prostredie [print, elektronický dokument] : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie : Revue for Theory and Care of the Environment
Lokácia:Roč. 53, č. 4. - Bratislava, (2019), s. 232-237
ISSN:0044-4863. - ISSN 2585-7800
URL:http://147.213.211.222/sites/default/files/ZP_2019_04_232_237_novotny.pdf