Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mikurčíková Lucia (100%)
Názov:Burrhus Frederic Skinner – jeden z významných predstaviteľov aplikovanej behaviorálnej analýzy [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 89-101
ISSN:2585-7363