Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kovalčíková Iveta (50%)
Autor:Runčáková Ivana (50%)
Názov:Diagnostika metakognitívnych schopností a exekutívnych funkcií žiakov [elektronický dokument]
Zdroj:Pedagogika.sk [elektronický dokument] : slovenský časopis pre pedagogické vedy : Slovak Journal for Educational Sciences
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Bratislava, (2020), s. 91-106
ISSN:1338-0982
URL:http://www.casopispedagogika.sk/studie/kovalcikova-iveta-runcakova-ivana-diagnostika-metakognitivnych-schopnosti-a-exekutivnych-funkcii-ziakov.html