Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Poráčová Janka (15%)
Autor:Konečná Mária (15%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (10%)
Autor:Nagy Melinda (10%)
Autor:Sedlák Vincent (10%)
Autor:Vašková Hedviga (5%)
Autor:Avuková Andrea (5%)
Autor:Zahatňanská Mária (10%)
Autor:Tkáčová Renáta (10%)
Autor:Odlerová Eva (10%)
Názov:Starostlivosť o zdravie a riziká výskytu vybraných civilizačných ochorení v populácii EÚ a mimo EÚ [elektronický dokument]
Zdroj:Zdravie a zdravý životný štýl v kontexte 21. storočia [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou : proceedings of scientific contributions with international participation
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020
Lokácia:s. 104-110
ISBN:978-80-553-3503-2