Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Ivanková Viera (34%)
Autor:Kopor Ivan (33%)
Autor:Rigelský Martin (33%)
Názov:Marketing vzťahov. Kľúč k úspešnému podnikaniu? Teoretická štúdia [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 59-68
ISSN:1339-0260