Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Šuličová Andrea (50%)
Autor:Šantová Tatiana (10%)
Autor:Lizáková Ľubomíra (10%)
Autor:Novotná Zuzana (10%)
Autor:Cinová Jana (10%)
Autor:Derňarová Ľubica (5%)
Autor:Obročníková Andrea (5%)
Názov:Ošetrovateľská kazuistika u pacienta s geriatrickým maladaptačným syndrómom (GMS) [elektronický dokument]
Zdroj:GRANT journal [elektronický dokument] : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed Scientific Journal
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Hradec Králové, (2019), s. 103-107
ISSN:1805-0638. - ISSN 1805-062X
URL:http://www.grantjournal.com/issue/0802/PDF/0802sulicova.pdf