Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Balogová Beáta (50%)
Autor:Poklembová Zuzana (50%)
Názov:Interdisciplinary cooperation in the context of autism spectrum disorders in Slovakia [elektronický dokument]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Hradec Králové, (2019), s. 279-280
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733