Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lukáč Marek (34%)
Autor:Lukáčová Silvia (33%)
Autor:Pirohová Ivana (33%)
Názov:Poradenstvo a iniciačná edukácia vo vzdelávaní dospelých Rómov z marginalizovaných komunít [elektronický dokument]
Zdroj:Kariérové poradenstvo v teórii a praxi [elektronický dokument]
Lokácia:č. 16. - Bratislava, (2019), s. 18-30
ISSN:1338-8231
URL:https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=2&idf=321654651321