Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Horváth Rudolf (70%)
Autor:Petrikán Peter (15%)
Autor:Ružbarská Ingrid (15%)
Názov:Trends in the development of somatic parameters and motion performance in Romany children of primary school age [electronic]
Zdroj:AD ALTA [electronic] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Hradec Králové, (2019), s. 77-84
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733
URL:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0902/papers/A_horvath.pdf