Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Oťaheľ Ján (40%)
Autor:Matlovič René (15%)
Autor:Matlovičová Kvetoslava (15%)
Autor:Michaeli Eva (15%)
Autor:Vilček Jozef (15%)
Názov:Critical approaches, integration of research and relevance of geography [print, elektronický dokument]
Zdroj:Geografický časopis [print]
Lokácia:Roč. 71, č. 4. - Bratislava, (2019), s. 341-361
ISSN:0016-7193. - ISSN 2453-8787