Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Benková Eva (25%)
Autor:Gallo Peter (25%)
Autor:Balogová Beáta (25%)
Autor:Mihalčová Bohuslava (25%)
Názov:Effects of using strategic planning as a managerial tool: a case of industrial companies [print, elektronický dokument]
Zdroj:Polish Journal of Management Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 20, č. 2. - Czestochowa, (2019), s. 145-160
ISSN:2081-7452