Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Čabinová Veronika (35%)
Autor:Onuferová Erika (35%)
Autor:Šofranková Beáta (30%)
Názov:Teoretické východiská prístupov ku kvantifikácii udržateľného rozvoja [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 12-25
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_02.pdf