Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Mrosková Slávka (60%)
Autor:Schlosserová Alena (35%)
Autor:Kovaľ Alexander (1%)
Autor:Reľovská Martina (4%)
Názov:Vplyv etnicity a miery integrácie//segregácie rómskeho etnika na antropometrické parametre u ich novorodencov, narodených v oblasti severovýchodu Slovenska [print]
Zdroj:Česko-slovenská pediatrie [print, elektronický dokument] : časopis České a Slovenské pediatrické společnosti
Lokácia:Roč. 74, č. 6. - Praha, (2019), s. 359-365
ISSN:0069-2328. - ISSN 1805-4501