Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Mihalková Gabriela (100%)
Názov:Deixa v rečiach Jozefa Ignáca Bajzu na konci 18. storočia [print]
Zdroj:Z dejín kázňovej prózy [print] : 1
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019
Lokácia:s. 183-199
ISBN:978-80-224-1781-5