Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Jenčová Sylvia (25%)
Autor:Štefko Róbert (25%)
Autor:Vašaničová Petra (25%)
Autor:Petruška Igor (15%)
Autor:Jusková Mária (10%)
Názov:Evaluating the competitiveness of non-financial corporations by modeling sales [print]
Zdroj:Montenegrin Journal of Economics [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 15, č. 4. - Podgorica, (2019), s. 45-58
ISSN:1800-5845. - ISSN 1800-6698