Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šenková Anna (80%)
Autor:Horovčáková Eva (20%)
Názov:Kulinárska kultúra a kulinársky cestovný ruch: prípadová štúdia Turecko [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 35-47
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/02/02_2019_04.pdf