Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Dubravská Mariana (100%)
Názov:Potravinová bezpečnosť SR [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 4. - Prešov, (2019), s. 1-6
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2019/special/potravinova.pdf